Ca sĩ nhạc ráp Kanye West có mưu đồ muốn hạ gục TT Trump khi đến Mar-A-Lago gặp ngài
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-11-28
___OOO___
Chính quyền Biden mất ăn mất ngủ với quyết tâm kiểm toán viện trợ cho Ukraine của Đảng Cộng Hòa
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-11-28
___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___

___OOO___
Để mất hạ viện Phe dân chủ đổ hàng tỷ USD vào truyền thông bêu xấu TT Trump nhưng thất bại thảm bại
Tác giả : Saigon News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-11-28
___OOO___

----------